20 HRADEC KRÁLOVÉ 21

Přátelé,
nastává čas, kdy můžeme vyjít z izolace a podnikat nové cesty, třeba k vodám. Snad utiší naši žízeň po společenském soužití i sdílení osobních cest. V době pandemie jsme vyprahli jako pouštní květina, ale přichází vlahé dny, kdy se jistě osvěžíme. Pojďme, vše je již připraveno...


Vzhůru, kdo žízníte, pojďte
k vodám!

Iz 55,1a

DEJ FOLLOW!