PLATBA ZA SETKÁNÍ


Pokud je požadovaný příspěvek na setkání pro Vás moc velký, můžete si zažádat o PBS (pomoc bližnímu svému)


PRO PRACUJÍCÍ

800 Kč

Po přihlášení můžeš částku zaslat na tento účet: 2000659322/2010, VS: 27092024, do zprávy pro příjemce uveď své celé jméno a příjmení. 

Při platbě na místě bude připočítáno 50 Kč.

PRO STUDENTY

500 Kč

Po přihlášení můžeš částku zaslat na tento na tento účet: 2000659322/2010, VS: 27092024, do zprávy pro příjemce uveď své celé jméno a příjmení. 

Při platbě na místě bude připočítáno 50 Kč.

Nebudeme ověřovat, kdo je studentem, důvěřujeme Ti.