PLATBA ZA SETKÁNÍ


Pokud je požadovaný příspěvek na setkání pro Vás moc velký, můžete si zažádat o PBS (pomoc bližnímu svému)


PRO PRACUJÍCÍ

850 Kč

Po přihlášení můžeš částku zaslat na tento účet: 43-569530217/0100, VS: 92023, do zprávy pro příjemce uveď své celé jméno a příjmení. Nebo je možnost využít platbu přes mobilní aplikaci vaší banky skrze QR code, kde stačí už napsat do zprávy pro příjemce celé jméno a příjmení, zbytek je vyplněný.

Při platbě na místě bude připočítáno 50 Kč.

PRO STUDENTY

500 Kč

Po přihlášení můžeš částku zaslat na tento účet: 43-569530217/0100, jako variabilní symbol uveď 92023, do zprávy pro příjemce uveď své celé jméno a příjmení. Nebo je možnost využít platbu přes mobilní aplikaci vaší banky skrze QR code, kde stačí už napsat do zprávy pro příjemce celé jméno a příjmení, zbytek je vyplněný.

Při platbě na místě bude připočítáno 50 Kč.

Nebudeme ověřovat, kdo je studentem, důvěřujeme Ti.