Program


Program setkání chystáme z plných sil! Budou pro vás nachytány nejrůznější workshopy, diskuzní programy a aktivity na zamyšlení, ale i pohybové, hluboké i prostě zábavné.

V sobotu navečer nás čeká také koncert, který rozhodně bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.

Pátek

Piknik v parku

Prvním programem setkání bude společný agapé piknik v parku před kostelem. 

Budeme jíst ze zásob vlastních i připravených, bude prostor pro sdílení jídla i radosti a neformální atmosféru na úvod.

Začínáme ve 13:00.

Divadlo Víti Marčíka

Robinson Crusoe: Představení jednoho herce pro všechny, kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou.

Speed dating

Jak v jedné hodině načerpat co nejvíce informací o sobě i druhých.

Speed dating je moderní formou využívanou jak v byznyse tak v zážitkové pedagogice. Během pětiminutových "rande" se touto cestou dozvíte, co by vám jinak trvalo možná i týdny! ;)

Barefoot sandále

Vejít do Tvého domu! To je smyslem tohoto setkání.

Na to je ale třeba dobrého zdravého obutí!

Na setkání bude přiležitost vyrobit si moderní barefootové sandále, které simulují zdravou chůzi naboso. Budete si moci vybrat z různých barev podrážek i šňůrek a pod vedením zkušené fyzioterapeutky si nastavit optimální chození pro své nožky. 


Kavárna U Kříže

Oblíbené neformální povídání i popíjení nealko koltejlů, chorupání nezbytných brambůrek a křupek, to všechno nás nemine ani letos.

Příjemným doplňkovým programem bude inovovaný fotokoutek z dílny mladší mládeže.

Sobota

Křesťan angažovaný


Jaké to je být křesťanem, kterého povolal do služby zájem sloužit ostatním na systémové úrovní.
Známe mnoho křesťanů, kteří se anagažují v sociálních službách, v péči o seniory, ve výchově dětí, v záchraně životního prostředí.
Co když vás ale život povolá do role poslance nebo poslankyně.
Na leccos z toho, ale i mnohé jiné, se budete moci ptát na panelové debatě Franiška Kopřivy (CČSH) a Olgy Richterové (ČCE).

Sáhnout si do ran tohoto světa

Beseda s autorem nové knihy "Sáhnout si do ran tohoto světa", která ukazuje křesťany, kteří našli svůj domov v CČS(H), kteří brali vážně bolesti světa i svých bližních. Stejný úkol je výzvou pro nás i dnes. Povrchnost a lhostejnost jsou společným nepřítelem nás všech.

Psychologie krizí, katastrof a traumatu

Besedovat s námi přijede také Štěpán Vymětal, psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení zaměstnán na pracovišti Ministerstva vnitra. Bude s námi besedovat o své práci, kde se zabývá budováním krizové připravenosti, krizovou komunikací, intervencí, léčbou trauamtu, přípravou a podporou zasahujících složek atd. Mezi aktuální témata jeho oboru patří také psychologie radikalizace, psychologické aspekty terorismu, psychologie v procesu identifikace zemřelých či psychologie v boji s dezinformacemi a propagandou.

Bibliolog

Zuzana Kalenská nás provede zkoumáním biblických příběhů s příležitostí stát se jednou z osobností v něm, využít svou fantazii, svou inspiraci a promlouvat přímou řečí za tuto postavu. Tímto způsobem mohu odkrýt věci, které mne jindy nenapadnou, protože se stávám přímým účastníkem či účastnicí dění.

Tím, že se přidáte, pomůžete ostatním odkrýt nově, možná i více do hloubky text, který je vám třeba i již dobře známý.

Židovské tance

Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly! Žalm 150:4

Na setkání budete také moci vyzkoužet židovské tance, které jsou pohybem vyjádřenou
modlitbou. Jde o jednoduché kruhové tance, které tančí všichni společně. Jsou složené z kroků a gest, které mají svou hlubší
symboliku.

Workshopem nás provede Vojtěch Pekárik.

Vztah člověka k Zemi, pohledem energetiky

Člověk dostal Zemi do správy z Boží vůle.

Edvard Sequens a Ivan Beneš, experti na energetiku, nastíní aktuální situaci především v České republice, kde nadále převládá jaderná a fosilní energetika. Součástí besedy bude také pohled do budoucnosti s otázkou, jaké energetické zdroje mohou do budoucna obstát, a zda energetické úspory a obnovitelné zdroje mohou zachránit naše životní prostředí.

Borovany

Příležitost bude také vyjet na krátký výlet do Borovan a navštívit zde místní bývalý klášter s interaktivní prohlídkou a ochutnávkou borůvkového vína. Současně také středisko husitské diakonie Nazaret. Tady působí lidé, kterým byl nadělen určitý handicap, ale také nadání v mnoha jiných oblastech. Středisko Nazaret se snaží umenšovat handicapy a rozvíjet obdarování jak u uživatelů sociálních služeb, tak i pracovníků, kteří o ně pečují.

Cross road

Terénní městská hra z dílny Dominika Dostála pro všechny, kteří chtějí poznat České Budějovice, přemýšlet nad hádankami, hledat utajené zprávy a tak vůbec.

Tajemství bude rozkryto až na místě!

Koncert Lévi worship

V sobotu večer nás čeká neopakovatelný koncert Lévi worship.

Kapela funguje rok a půl. Jejím cílem je ukázat na Ježíše, na to kým je a společně ho s jeho lidem chválit, klanět se mu a uctívat ho. Věří, že hudba je o něčem mnohem víc, než o slovech a melodiích. To, co dělají, prý chtějí dělat nejlépe, jak umí a to ze dvou důvodů: 1) Bohu patří to nejlepší; 2) Chtějí v Česku dělat kvalitní chvály a tím nejen pomáhat lidem v přiblížení se Bohu, ale inspirovat další křestanské hudebníky a kapely, aby poznali, že i v našem prostředí to jde.

Neděle

Songová bohoslužba

Je bohoslužba trochu jinak :) Společně ji vytvořili pro naši církev M.Salajka a T.Mikulecký. I zde se setkáme k poslechu Božího slova a přijímání večeře Páně. Melodie v této liturgii jsou jednodušší, snadněji zapamatovatelné a opakují se, takže se každý, kdo chce, může snadno připojit.

Kapela setkání

Na modlitbách během setkání nás bude doprovázet kapela, aby nám to znělo a oslava Páně v nás došla svoho naplnění.

Můžete se těšit na klávesy, housle, kytaru, baskytaru, cajón a krásné hlasy!