PROGRAM

Program setkání chystáme z plných sil! Těšte se na přednášky a diskuzní programy, inspirativní workshopy a další aktivity. Dopřejeme si jak zamyšlení, tak tvoření, aktivity hluboké i prostě zábavné. Každý si přijde na své!

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet kapela setkání.

Co nás čeká?

Je toho spousta!

Sedm osvěžujících drinků

Náš život se skládá z drobných okamžiků, některé jsou veselé a radostné, jiné smutné a bolavé, ale Pán Bůh nás ani na chvíli neopouští! Abychom na to nezapomínali nabízí nám naše církev sedm "drinků" pro povzbuzení, pro radost, pro posilu... sedm svátostí, sedm možností, jak si uvědomit, že Pán Bůh je nám na blízku a stojí při nás. Společně formou hry zkusíme dát dohromady, co o svátostech víme, které "drinky" už jsme zkusili a které nás ještě čekají...Tak "NA ZDRAVÍ!"


Osmého první

Divadelní představení "Osmého První" zpracovává události, které vyústily ke vzniku Církve československé 8.1.1920. Speciální světelné efekty a herecké výkony vinohradského ochotnického souboru vás vtáhnou do děje.


QR HRA

Všichni hledáme co nás spojuje, co nás dává dohromady a co tvoří naší identitu. Naše cesta nás bude vést dohromady k společnému cíli. Na vás je nalézt v nitru duše co nás všechny spojuje.

Naše hra vás provede zajímavými místy Hradce Králové, kde budete moci potrénovat nejen své nohy, ale i mysl. Bude hledat QR indície, které vás dovedou k tomu, co nás spojuje.

Matouš 7, 8: "Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá."


Linka bezpečí

Jak to funguje? Změnilo se něco během pandemie? S čím se na linku mladí nejčastěji obrací a jaké jsou jejich příběhy?

Svou práci nám přijde představit vedoucí telefonických služeb Linky bezpečí Karolína Balcar.


Husita kdysi, husita dnes

Jaké otázky řešili v průběhu 100let naše sestry a bratři v CČS(H) a můžeme mezi nimi najít nějaké paralely k dnešku? Co je bolelo, trápilo, nebo naopak dělalo radost a těšilo? A jak jsme na tom dnes v Církvi československé husitské my? 


Bar u kříže

Kam jinam jít na drink než do Baru u kříže? V pátek i v sobotu bude možno osvěžit tělo i duši pod křížem. Netahejte si své kříže sami a využijte toho, který už přitáhnut byl. Regionální nabídka, originální drinky!

Debata s patriarchou

Napadlo vás někdy, kde je ukryt řetěz patriarchy, když se zrovna nepoužívá? Kdo o něj pečuje a jak často se ten řetěz leští? Tyto a další otázky mohou být v sobotu odpoledne osvětleny. Pokud máte něco, co by vás od našeho bratra patriarchy zajímalo, v sobotu se ptejte nebo do soboty nám pište na Fb do zpráv. Kdo žízní po odpovědích, ať se ptá!


Co (ne)víme o vodě?

 Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov

Jak poznat kvalitu vody? Kde se nám voda ztrácí? Jak souvisí voda, zeleň a klimatická změna? Co je nejlepší klimatizace? Co je virtuální voda a jaká je naše vodní stopa? Co můžeme dělat pro ochranu vody? Na tyto a další vodní otázky budeme hledat společně odpovědi.


Procházka se svátostmi

Vzpomínáš si na svůj vlastní křest? A potřeboval jsi někdy svátost útěchy nemocných? Co si myslíš o svátosti manželství? O těchto a dalších otázkách si budeme moci popovídat s kamarády ze setkání během krásné procházky kolem soutoku řek Labe a Orlice. Vyzkoušíme si také jak umíme naslouchat druhému, poznáme nové přátele a když budeme chtít, hodíme se do ticha 😊 Krátké putování aneb kolik do toho dáš, tolik dostaneš nazpět 😊 

Kapela Goji

Výtrysk enegie, radosti a chuti do života..to všechno nás čeká při jejich hudbě. Svoji směs hudebních stylů nazývají free folk :) Jejich písně jsou k poslechu i tanci, jak kdo bude mít chuť či náladu...


Křesťanská meditace

Stále se snažíme pobrat, co se děje kolem nás. Přemítáme nad tím, co už se stalo, plánujeme budoucno. Naše hlava pracuje na plné obrátky a my jsme vtaženi do složitých vírů myšlenek a nejistot...

Křesťanská meditace je cesta do našeho nitra. Jako děti Boží se v meditaci snažíme soustředit na přítomnost Boha a milost v Kristu. Naše modlitby nepotřebují vždy velké množství slov. V tichu meditace se přirozeně otevíráme našemu Otci, objevujeme svou hodnotu, prožíváme dotek nadhledu smíření a lásky.  


TROCHU POHYBU - FUSKÁČOVÁ BITVA

Rozdělíme se do dvou týmu a každý tým bude bránit svůj pramen pomocí fuskáčů, komu se to podaří? Kdo má lepší mušku? Strategii?
Pokud máte rádi pohyb a jste soutěživý, je vaše volba jasná 😀


Chválová kapela setkání

Naše kapela, která se skládá z lidí, kteří se sejdou jednou za rok na setkání Mládeže, se nijak nejmenuje. Není pro nás důležité jméno kapely nebo z kolika lidí se kapela skládá. Spojují nás dvě věci a to láska k hudbě a touha chválit Pána hudbou. Těšíme se na každou chvíli strávenou s vámi při modlitbách!