PROGRAM


PROGRAM SETKÁNÍ JE MOMENTÁLNĚ VE FÁZI PŘÍPRAVY! VŠE SE BUDE VČAS AKTUALIZOVAT.

Bar U kříže

Kam jinam jít na drink než do Baru u kříže? V pátek i v sobotu bude možno osvěžit tělo i duši pod křížem. Netahejte si své kříže sami a využijte toho, který už přitáhnut byl. Regionální nabídka, originální drinky!

Aida Mujačič

Ve workshopu se účastníci naučí bosenskou židovskou píseň Jo hanino, tu hanina, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli židé v 15. století vyhnáni. Usadili se i na Balkáně, uchovali se jazyk své domoviny, jak poznají účastníci workshopu při nácviku textu písně. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie, osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům. Druhou vyučovanou písní bude jedna z bosenských slovanských písní, které v 19. století na Balkáně sbíral etnograf a malíř Ludvík Kuba.

Chválová kapela setkání

Naše kapela, která se skládá z lidí, kteří se sejdou jednou za rok na setkání Mládeže, se nijak nejmenuje. Není pro nás důležité jméno kapely nebo z kolika lidí se kapela skládá. Spojují nás dvě věci a to láska k hudbě a touha chválit Pána hudbou. Těšíme se na každou chvíli strávenou s vámi při modlitbách!

Kresba celým tělem

Čáry až tam, kam naše ruce dosánou. Plynulý pohyb, klidný dech a soustředění. Vedeni hudbou budeme přenášet gesta a pohyby na papír a vytvoříme tak společné velkoformáové dílo na výtvarném workshopu inspirovaném tvorbou americké umělkyně Heather Hansen. A protože budeme kreslit rudkou a budeme kreslit celým tělem, doporučujeme účastníkům tohoto worshopu vzít si s sebou tmavé oblečení, které se může ušpinit. Vedle dílny, kde budeme tvořit, je sprcha, kde bude možné se převléknout nebo umýt velké šmouhy, které vzniknou v zápalu tvorby.