Program


Program setkání chystáme z plných sil! Těšte se na přednášky a diskuzní programy, inspirativní workshopy a další aktivity. Dopřejeme si jak zamyšlení, tak tvoření, aktivity hluboké i prostě zábavné. Každý si přijde na své!

V sobotu navečer nás čeká také koncert, který rozhodně bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.

O rozdílech mezi lidmi

Při letošním setkání budeme věnovat pozornost rozdílům mezi lidmi. "Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi." (list Jakubův 2,1)

Věřit totiž znamená také umět přijmout rozdílné a usilovat o rovnost v přístupu k lidem v křesťanském společenství. "Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: "Posaď se na tomto čestném místě," kdežto chudému řeknete: "Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem."Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?" (list Jakubův 2, 2-4)

Zkrátka nepodlehnout dojmu, že šaty dělají člověka, ale projevovat lásku k bližnímu. "Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem" (list Jakubův 2, 12-13)

Proto setkání budou symbolicky provázet převlékací figurky - budou sloužit jako připomínka toho, že šaty, boty a účes jsou jen vnějšími slupkami a nikoliv podstatou lidství.

Songová bohoslužba

Je bohoslužba trochu jinak :) I zde se setkáme k poslechu Božího slova a přijímání večeře Páně. Melodie v této liturgii jsou jednodušší, snadněji zapamatovatelné a opakují se, takže se každý, kdo chce, může snadno připojit.

Kapela setkání

Na modlitbách během setkání nás bude doprovázet kapela, aby nám to znělo a oslava Páně v nás došla svého naplnění.

Můžete se těšit na klávesy, housle, kytaru, baskytaru, cajón a krásné hlasy!