PROGRAM

Program na setkání připravujeme :-) Zde můžete nahlédnout, co účastníci mohli zažít na loňském setkání :-)


Časový harmonogram programu 2022


 Tow Meot

Si veľmi dobrý! My to o tebe vieme. No veríš tomu aj ty?

Náš projekt nesie názov TOW MEOT, čo prekladáme z hebrejčiny ako "veľmi dobrý".

Aktuálne sú členmi 4ia kresťanský raperi, Augustín, dawidd, MT a Dafčo, ktorí jedinečnosťou svojich životných príbehov prinášajú na pódium texty plné svedectiev, myšlienky na zamyslenie, ale aj slová povzbudenia. V neposlednom rade sú tu naši podporovatelia a ľudia z produkcie vďaka, ktorým fungujeme. Rap je jedným z najpopulárnejších žánrov a práve to vnímame ako príležitosť osláviť Boha. Pridáš sa?


Chválová kapela setkání

Naše kapela, která se skládá z lidí, kteří se sejdou jednou za rok na setkání Mládeže, se nijak nejmenuje. Není pro nás důležité jméno kapely nebo z kolika lidí se kapela skládá. Spojují nás dvě věci a to láska k hudbě a touha chválit Pána hudbou. Těšíme se na každou chvíli strávenou s vámi při modlitbách!

Bar U kříže

Kam jinam jít na drink než do Baru u kříže? V pátek i v sobotu bude možno osvěžit tělo i duši pod křížem. Netahejte si své kříže sami a využijte toho, který už přitáhnut byl. Regionální nabídka, originální drinky!

Hrozba IT aneb jak si nenaběhnout na pěst

Jsou sociální sítě hrozby ne požehnání? Jak poznat predátora a oběť? Co je to Grooming? Co nám hrozí pod termínem Sexting? Jak se chránit a bránit na internetu? Na tato témata bude mluvit a s radostí odpoví na všechny Vaše otázky  Slavoj Raszka, který je kazatelem Církve bratrské. Působí jako lektor projektu E-Bezpečí UP v Olomouci a lektor organizace ACET. 

"Kdy se jídá jablko s medem?"

Biblický workshop s Jiřím Benešem a Petrem Šanderou. 

V čem se liší oslavy židovského Nového roku od silvestrovského a novoročního slavení? Proč je Nový rok spojený s péčí o zemi? Jaký smysl má v tento den jíst s rodinou a přáteli u jednoho stolu jablka namočená v medu? Toto všechno a ještě mnohem víc nám zodpoví dva křesťanští duchovní, kteří si zamilovali Hospodinovo slovo.  Sejdeme se u bohatě prostřeného stolu!

Aida Mujačič

Ve workshopu se účastníci naučí bosenskou židovskou píseň Jo hanino, tu hanina, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli židé v 15. století vyhnáni. Usadili se i na Balkáně, uchovali se jazyk své domoviny, jak poznají účastníci workshopu při nácviku textu písně. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie, osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům. Druhou vyučovanou písní bude jedna z bosenských slovanských písní, které v 19. století na Balkáně sbíral etnograf a malíř Ludvík Kuba.

Kresba celým tělem

Čáry až tam, kam naše ruce dosánou. Plynulý pohyb, klidný dech a soustředění. Vedeni hudbou budeme přenášet gesta a pohyby   na papír a vytvoříme tak společné velkoformáové dílo na výtvarném workshopu inspirovaném tvorbou americké umělkyně Heather Hansen. A protože budeme kreslit rudkou a budeme kreslit celým tělem, doporučujeme účastníkům tohoto worshopu vzít si s sebou tmavé oblečení, které se může ušpinit. Vedle dílny, kde budeme tvořit, je sprcha, kde bude možné se převléknout nebo umýt velké šmouhy, které vzniknou v zápalu tvorby.

Země (spojení s přírodou a děkování za plody země)

Podle biblických žalmů a přísloví, podle Ježíšových podobenství, podle svědectví středověkých mystiků a básníků i podle literárních výpovědí křesťanských spisovatelů je vztah k přírodě jedním z bytostných rozměrů duchovního života. Pozorné čtení těchto osvědčených pramenů křesťanské tradice otevírá cestu ke spiritualitě stvoření, k zakoušení Boží přítomnosti uprostřed divoké přírody.

Povídání o psaní

Tento workshop je určen všem, kteří se rádi vyjadřují slovy, jde jim psaní a je jedno, jestli si píšou jen tak do šuplíku pro radost, nebo by se chtěli psaním třeba živit. Čeká nás krátké meditační cvičení, ve kterém se na sebe navzájem napojíme, povídání o čtení a psaní a praktické rady pro všechny, kteří by chtěli napsat, a hlavně vydat knihu. Nebude to ale jenom teorie, ponoříme se také do praxe: účastníci se naučí psát glosu, krátký, ale efektní literární útvar, a ti nejstatečnější na něj mohou dostat i zpětnou vazbu. Sebou je nutné mít psací potřeby, blok na psaní (stačí i pár papírů), popřípadě notebook.