PROGRAM


Program setkání chystáme z plných sil! Těšte se na přednášky a diskuzní programy, inspirativní workshopy a další aktivity. Dopřejeme si jak zamyšlení, tak tvoření, aktivity hluboké i prostě zábavné. Každý si přijde na své!

V pátek navečer nás čeká koncert, v sobotu divadelní představení a narozeninová oslava! Určitě to bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.

GOOD WORK

Koncert, který boří mýty a zažité představy o škatulkování hudby. Repertoár skupiny je důkazem umění o propojování hudebních stylů. Přiznány jsou folklórní kořeny řady muzikantů, které se dokonale pojí se soudobým popovým projevem kapely jako celku. V pátek ve 20:00. 

www.goodwork.cz

Nevysychej v žádné době

Díky organizaci Paměť národa byl zachycen a zdokumentován neuvěřitelný příběh farářky CČSH Světluše Košíčkové, která v dobách komunistické totality neustala v aktivitách na podporu duchovního života mladých a v ekumenické spolupráci pořádala v Československu ilegální setkávání mládeže v duchu Taizé.
V tomto workshopu budeme mít možnost s ní besedovat a klást jakékoliv otázky, a také shlédnout krátký studentský film o jejím životě z dílny brněnských gymnazistů.  

Osmého prvý

Divadelní představení z dílny pražských ochotníků a ochotnic - dramatizace jednání 8. 1. 1920, které vyvrcholilo vznikem Církve československé (husitské - přídomek připojen k názvu 1971, pozn. ed).  

Kapela setkání

Na modlitbách ráno a večer nás bude doprovázet kapela setkání. 

Dali jsme se dohromady, abychom malým dílkem přispěli tomu, abychom cítili Boha blízko a dokázali mu nabídnout svá srdce. Víme určitě, že nás Bůh každého miluje a cítíme, že v písních to dokážeme pochopit celou svou bytostí. 

Nedělní diskuze s kandidáty na patriarchu

Jakého chceme nového patriarchu naší církve, jaký je a bude jeho úkol v současné společnosti a koho tedy volit v blížících se volbách? Jak bude pracovat s aktuálními výzvami i problémy naší doby, jak hodlá oslovit mladé? Mnoho podobných i naprosto překvapivých otázek dostanou v duelu dva kandidáti na patriarchu - čelního představitele Církve československé husitské, Tomáš Butta a Lukáš Bujna. 

Moderuje Gabriel Štěpánek. Připravte si dotazy z publika!

Vodní bitva

Vedle intelektuálních a niterných prožitků nabízíme na výběr také "dát si do těla". Sportovní aktivitou letošního setkání bude vodní bitva - když počasí dá, čeká nás voda i v trochu jiné podobě... Dva týmy - kdo obhájí svůj pramen?
Trocha pohybu, hodně legrace a zavlažení místního parku dešťovkou. 

Pomáháme MOTÝLKU pomáhat

Nestát stranou a nebýt jen pozorovatelem, cosi skutečně udělat, call to action!
Motýlek je spolek, který se zaměřuje svou pomocí na rodiny v tíživé situaci. Pokud chcete přiložit ruku k dílu, aby Motýlek mohl více a lépe pomáhat, bude tento program přímo pro vás.
https://www.motylek.info  


Bar u Kříže

Ani letos nebude v pátek chybět originální nealko bar. Po večerním koncertu nás pohltí svou atmosférou a pozve k příležitosti povídat a bavit se s přáteli známými i novými.

Merch setkání!

#Nevysychej - s láhví na vodu i s ručníkem!
K prodeji přímo na místě. Limitovaná edice pouze pro toto setkání ;)

Letos také slavíme velké výročí - sto let církve! Zveme srdečně ke společné oslavě, k radosti, tanci a veselí! 

V sobotu od 20:00 nás čeká velkolepá narozeninová party na oslavu stých narozenin církve, tedy nás všech :)

Nebude chybět DJ, skvělá hudba i tanec, zábavný program, třípatrový dort, spousta dobrého jídla i vtipní moderátoři. 
Společenský dresscode doporučujeme! 

Sucho v krajině, a co s tím?

Přestože prší, markantní sucho v české krajině je opravdovou hrozbou. Jiří Malík ze spolku Živá voda vidí cestu k navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Jeho projekt na záchranu vody v krajině je mezi finalisty "vodní Nobelovy ceny". Model od Náchoda patří mezi šest nejlepších na světě. 
Přijďte si poslechnout přednášku a klást jakékoliv vlastní dotazy v besedě. 

Křesťanská meditace

Naše hlava stále pracuje na plné obrátky. Přemítáme nad tím, co už se stalo, snažíme se pobrat, co se děje kolem nás, plánujeme věci budoucí. Jsme často strháváni do složitých vírů myšlenek a těkavých nejistot...

Křesťanská meditace je cesta do otevřeného středu. Jako děti Boží se v meditaci snažíme jednoduše soustředit pouze na pramen Boží přítomnosti a milosti v Kristu. Naše modlitby vždy nepotřebují velké množství slov a víra se neodvíjí od bystrosti intelektu, lidské schopnosti a síly. V tichu meditace se přirozeně otevíráme Bohu, objevujeme svou hodnotu, prožíváme dotek nadhledu smíření a lásky.  

Duhový hydrant

Veselý výtvarný workshop. Představte si, že se rozbil hydrant a začala z něj tryskat voda do výšky. Jak se asi cítí lídé poblíž, které voda ostříkne? A jak by bylo Tobě?
Společně si zkusíme toto téma výtvarně zpracovat. Bude to barevné. Bude to duhové. Bude to osvěžující. Bude to zábava. :)
Pohrajeme si s barevnými cákanci podobně jako Jackson Pollock. (Bude se hodit nějaké starší oblečení, kterému nebude vadit nějaká ta kapka barvy, která cákne vedle)Proud vody živé

Workshop o znovu-připomenutí vlastního křtu v menší skupince, sdílení vlastních prožitků proměn života s Bohem a osvěžující ponoření do vlastního nitra.

Speed dating

Rychlé rande na úvod setkání. 
Pět minut rozhovoru a pak střídačka - aneb jak rychle poznat aspoň krátce ostatní, kdo na setkání přijeli, a nastartovat příležitost, jak se bavit v průběhu setkání dál. 


Duchovní program

Společně budeme čerpat z Božího pramene při modlitebních chvilkách vždy ráno a večer. V neděli ráno vše vyvrcholí bohoslužbou, kterou povede bratr biskup Pavel Pechanec a sestra farářka Erika Oubrechtová. Věřím, že i díky vám zažijeme krásné občerstvující společenství v Boží blízkosti.

Dále chceme nabídnout místo, kde bude možné se ztišit, zastavit a třeba se modlit, nebo jen tak být....

Bude také přítomno plno duchovních, kteří tu budou pro vás, pokud byste chtěli vyslechnout, popovídat si, pomodlit se nebo pomoci s očistou svědomí. Nebojte se je oslovit!

QR HRA

Úvodní aktivitou pro včas přijíždějící bude QR hra, která nás provede uličkami Hradce Králové, nejlepšího místa pro život (v roce 2019 :)). Všichni hledáme co nás spojuje, co nás dává dohromady a co tvoří naší identitu. Cesta touto hrou nás bude vést dohromady k společnému cíli. Na nás bude nalézt v nitru duše, co nás všechny spojuje.

Prakiáda

V průběhu setkání můžete na nádvoří areálu několikrát otestovat svoje dovednosti husitského práčete. Plechovky postavené do komínku budou lákat k zacílení prakem. Kdo získá nejvíc bodů? ;)