Program


Program setkání chystáme z plných sil! Těšte se na přednášky a diskuzní programy, inspirativní workshopy a další aktivity. Dopřejeme si jak zamyšlení, tak tvoření, aktivity hluboké i prostě zábavné. Každý si přijde na své!

V pátek navečer nás čeká koncert, v sobotu divadelní představení a určitě to bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.

O rozdílech mezi lidmi

Při letošním setkání budeme věnovat pozornost rozdílům mezi lidmi. "Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi." (list Jakubův 2,1)

Věřit totiž znamená také umět přijmout rozdílné a usilovat o rovnost v přístupu k lidem v křesťanském společenství. "Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: "Posaď se na tomto čestném místě," kdežto chudému řeknete: "Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem."Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?" (list Jakubův 2, 2-4)

Zkrátka nepodlehnout dojmu, že šaty dělají člověka, ale projevovat lásku k bližnímu. "Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem" (list Jakubův 2, 12-13)

Proto setkání budou symbolicky provázet převlékací figurky - budou sloužit jako připomínka toho, že šaty, boty a účes jsou jen vnějšími slupkami a nikoliv podstatou lidství.

Songová bohoslužba

Je jednou z alternativních liturgických forem bohoslužby v husitské církvi. Text liturgie je dílem farářky a básnířky Pavly Zachařové (1929), hudební doprovod zkomponoval farář a hudebník Luboš Svoboda (1940 - 2017), který se stal známý jako autor a skladatel křesťanských songů. Ten nejznámější (Máří Magdaléna) nazpívala v 60. letech jako jednu ze svých repertoárových písní Marta Kubišová.

Při slavení songové bohoslužby je předpokladem vroucnost toho, který shromáždění předsedá, ale i všech přítomných, kteří oslavují Boha chválami, zpěvem a modlitbami. Přijďte prožít bohoslužbu jinak! Stejně jako při tradiční bohoslužbě, i zde posloucháme Boží slovo a přijímáme večeři Páně.

Koncert Pavla Helana

Koncertovat na setkání nám bude vlídný písničkář, kytarista a finalista soutěže Československo má talent, Pavel Helan. Texty jeho písní jsou humorné i hluboké a často inspirované čtením Písma.


Logos - věřící LGBTQ 

Vztah křesťanství k LGBTQ lidem lze popsat v mnoha ohledech jako ambivalentní. Existují proudy, které jsou pro úplnou integraci a proudy, které jsou naopak pro úplné vyloučení věřících leseb, gayů, bisexuálů, transgender a queer lidí z církve. A mezi těmito přístupy zůstává spousta otázek.

Je život LGBTQ lidí slučitelný s přirozeným Božím řádem? Co se o tom píše v Bibli? A jak to souvisí s rolemi mužů a žen v tradičním pojetí? Na tyto a další otázky se pokusíme hledat odpovědi v přednášce a moderované diskuzi.

Kapela setkání

Na modlitbách během setkání nás bude doprovázet kapela, aby nám to znělo a oslava Páně v nás došla svého naplnění.

Můžete se těšit na klávesy, housle, kytaru, baskytaru, cajón a krásné hlasy!

S vězeňským kaplanem

David Smetana, husitský farář z Červeného Kostelce, nám povypráví o své službě ve věznici Odolov.

Zajímá vás, jak to funguje? S jakými lidmi se stýká? Jak to na něj působí? Jak Pán Bůh oslovuje lidi i tam?

Divadelní hra Na zdi a za zdí

Virtuální realita versus reálná realita.
Proč se lidé chovají v kyberprostoru jinak než v reálném životě? A co to může přinést do jejich vztahů?
Exkurze do života jedné rodiny - každý má nějaký ten problém a každý se chová jinak v kyberprostoru (tedy rozuměj: v prostředí internetu) a jinak v reálném životě. A co s touto rodinou udělá tragická událost, která zasáhne mladší dceru? Co do našich životů přináší tyto moderní technologie? Může se člověk stát závislým na hraní her nebo chatování?
Autor scénáře Vladimír Vácha, externí lektor Národního centra bezpečnějšího internetu, do hry vnáší své zkušenosti z přednáškové činnosti na školách a z kazuistiky problémového chování na internetu.

Hrají: Jiří Bešta, Veronika Jungmannová, Daniel Jungmann, Zdenka Brázdilová, Eliška Sýkorová/Mája Hunalová, Vladimír Vácha


Hraje divadelní spolek Kairos II jako host Vršovického divadla MANA. Slovo Kairos je z řečtiny. Řečtina má dva výrazy pro čas. Jedním z nich je výraz chronos, a to je čas, který se měří hodinami a hodinkami. Druhý výraz je kairos. Je to čas, který měří Bůh, je to čas, kdy Bůh něco dělá, kdy jedná s námi lidmi. Chceme, aby čas který stráví naši diváci na představeních byl časem, kdy zapomenou na čas a nechají se vtáhnout do našich příběhů.