Program


Program setkání chystáme z plných sil! Stay connected ;)

Během pátku, soboty a neděle budou pro Vás nachytány nejrůznější workshopy, diskuzní programy a aktivity na zamyšlení, ale i pohybové, hluboké i prostě zábavné.

V sobotu navečer nás čeká také koncert, který rozhodně bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.

Pátek

Piknik v parku

Divadlo Víti Marčíka

Robinson Crusoe: Představení jednoho herce pro všechny, kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou.

Speed dating


Barefoot sandále?


Kavárna U Kříže


Sobota

Divadlo utlačovaných

Domov v rodině.

Křesťan angažovaný

Domov ve vlasti.

Sáhnout si do ran tohoto světa

Domov v církvi.

Beseda s autorem knihy, která předkládá obraz zápasu CČS(H) s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel v jejím fungování a vnitřní struktuře. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938-1945 vyrovnávat.

Psychologie krizí, katastrof a traumatu

Besedovat s námi přijede také Štěpán Vymětal, psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení zaměstnán na pracovišti Ministerstva vnitra. Bude s námi besedovat o své práci, kde se zabývá budováním krizové připravenosti, krizovou komunikací, intervencí, léčbou trauamtu, přípravou a podporou zasahujících složek atd. Mezi aktuální témata jeho oboru patří také psychologie radikalizace, psychologické aspekty terorismu, psychologie v procesu identifikace zemřelých či psychologie v boji s dezinformacemi a propagandou.

Bibliolog

Zuzana Kalenská nás provede zkoumáním biblických příběhů s příležitostí stát se jednou z osobností v něm, využít svou fantazii, svou inspiraci a promlouvat přímou řečí za tuto postavu. Tímto způsobem mohu odkrýt věci, které mne jindy nenapadnou, protože se stávám přímým účastníkem či účastnicí dění.

Tím, že se přidáte, pomůžete ostatním odkrýt nově, možná i více do hloubky text, který je vám třeba i již dobře známý.

Židovské tance

Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly! Žalm 150:4

Na setkání budete také moci vyzkoužet židovské tance, které jsou pohybem vyjádřenou
modlitbou. Jde o jednoduché kruhové tance, které tančí všichni společně. Jsou složené z kroků a gest, které mají svou hlubší
symboliku.

Workshopem nás provede Vojtěch Pekárik.

Vztah člověka k Zemi, pohledem energetiky

Člověk dostal Zemi do správy z Boží vůle.

Edvard Sequens a Ivan Beneš, experti na energetiku, nastíní aktuální situaci především v České republice, kde nadále převládá jaderná a fosilní energetika. Součástí besedy bude také pohled do budoucnosti s otázkou, jaké energetické zdroje mohou do budoucna obstát, a zda energetické úspory a obnovitelné zdroje mohou zachránit naše životní prostředí.

Borovany

Příležitost bude také vyjet na krátký výlet do Borovan a navštívit zde místní aktivní klášter a středisko husitské diakonie Nazaret. Tady působí lidé, kterým byl nadělen určitý handicap, ale také nadání v mnoha jiných oblastech. Středisko Nazaret se snaží umenšovat handicapy a rozvíjet obdarování jak u uživatelů sociálních služeb, tak i pracovníků, kteří o ně pečují.

Cross road

...

Koncert Lévi worship

V sobotu večer nás čeká neopakovatelný koncert Lévi worship.

Kapela funguje rok a půl. Jejím cílem je ukázat na Ježíše, na to kým je a společně ho s jeho lidem chválit, klanět se mu a uctívat ho. Věří, že hudba je o něčem mnohem víc, než o slovech a melodiích. To, co dělají, prý chtějí dělat nejlépe, jak umí a to ze dvou důvodů: 1) Bohu patří to nejlepší; 2) Chtějí v Česku dělat kvalitní chvály a tím nejen pomáhat lidem v přiblížení se Bohu, ale inspirovat další křestanské hudebníky a kapely, aby poznali, že i v našem prostředí to jde.

Neděle

Songová bohoslužba

...

Kapela setkání

...