Program


Program setkání chystáme z plných sil! Stay connected ;)

Během pátku, soboty a neděle budou pro Vás nachytány nejrůznější workshopy, diskuzní programy a aktivity na zamyšlení, ale i pohybové, hluboké i prostě zábavné.

V sobotu navečer nás čeká také koncert, který rozhodně bude stát za to.

Nádechem celého setkání budou pravidelné modlitby každé ráno a každý večer naplněné novými písněmi, které bude doprovázet mládežnická kapela.


Upoutávky na jednotlivé workshopy

Divadlo Víti Marčíka

Robinson Crusoe: Představení jednoho herce pro všechny, kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou.

Štěpán Vymětal

Psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení zaměstnán na pracoviští Ministerstva vnitra, podílí se na mezinárodních projektech psychosociální krizové pomoci. Bude s námi besedovat o psychologické intervenci v případě katastrof.

Sáhnout si do ran tohoto světa

Beseda s autorem knihy, která předkládá obraz zápasu CČS(H) s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel v jejím fungování a vnitřní struktuře. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938-1945 vyrovnávat.

Koncert Lévi worship

Kapela funguje rok a půl. Jejím cílem je ukázat na Ježíše, na to kým je a společně ho s jeho lidem chválit, klanět se mu a uctívat ho. Věří, že hudba je o něčem mnohem víc, než o slovech a melodiích. To, co dělají, prý chtějí dělat nejlépe, jak umí a to ze dvou důvodů: 1) Bohu patří to nejlepší 2) Chtějí v Česku dělat kvalitní chvály a tím nejen pomáhat lidem v přiblížení se Bohu, ale i inspirovat další, že to i u nás jde. Na setkání se těšte na jejich koncert!