PŘIHLÁŠKA

"Pořadatelé setkání si vyhrazují právo rozhodnout o vhodnosti přijetí přihlášených zájemců."

Letošní motto zní: "Otevřete své dveře"

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2024