2022 BRNO

Přátelé,
není na čase si připomenout jaké plody nám Bůh dává? Možná není od věci, si opět uvědomit, že plody, které nám dává Hospodin, nejsou samozřejmostí. Určitě stojí za to se zamyslet nad otázkou, zda svým chováním tu krásnou krajinu neničím už příliš moc....


Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.

Ž 67,7

DEJ FOLLOW!