SETKÁNÍ MLADÝCH CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ A JEJICH PŘÁTEL

Hradec Králové  I  25. - 27. září 2020  

!!!AKCE ZRUŠENA!!!

Přátelé, ačkoliv pořadatelský tým vynaložil velké úsilí profesionálně zajistit podmínky na akci tak, aby mohla proběhnout bezpečně i v současné epidemiologické situaci (např. jsou zajištěny pro všechny účastníky respirátory FFP2, které jsou určeny zdravotníkům k užívání v tzv. "covid zónách", tzn. v zařízeních, kde dochází k přímému kontaktu s pozitivním pacientem) z moci úřední se setkání nemůže konat. 
Přejeme všem pokoj v duši i srdci. A hlavně napojení na Pramen života, který na síle neztrácí. 
Těšíme se na setkání příště. 

Dvanáctý ročník Setkání mladých CČSH a jejich přátel hostí letos Hradec Králové!

Průvodním sloganem "Nevysychej" apeluje setkání na to, neztrácet motivaci a neztrácet napojení na Krista, neb "U Tebe je pramen života (Žalm 36, 10)", letošní motto. 

Cílem setkání je prožít příjemný víkend mezi mladými křesťany a křesťankami, duchovně se občerstvit, prožít modlitby a bohoslužbu v novém, poznat kamarády a navázat nové kontakty při neformálním setkávání, ale i poslechnout si zajímavé názory na přednáškách a polemizovat s nimi při diskuzích, zúčastnit se přímého dialogu vzájemně rozdílných lidí.


Přijeď i Ty a poznej mladé křesťany a křesťanky z husitské církve!

Program setkání se bude odehrávat v budovách královéhradecké diecéze a sboru Kněze Ambrože na adrese Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové.

#trailer #ccsh #humor #satira 

#NEVYSYCHEJ!