2023 OSTRAVA

Chce to pauzu - v Ostravě

Na letním soustředění členů týmu napadlo Míšu pozvat všechny mladé (nejen věkem) do Ostravy. Od doby, kdy se obnovené setkání mladých z Církve československé husitské a jejich přátel zahájilo, jsme Ostravu nenavštívili. Jaká škoda, město s masivní pracovní minulostí a pozoruhodnými stavbami, včetně Vítkovických železáren, pomalu rozvolňuje své horečnaté tempo. Ocel vychladla, tep města se zklidnil.

Nemyslíš si to? "Chce to pauzu" ostravsky, bo furt spěcháš, a přijeď odpočívat a nasávat energii ze setkání s novými i staronovými přáteli a z místa, které přijímá novou tvář. Pojď si odpočinout, abys nevypustil/a duši. Pojď prožívat kouzlo okamžiku, jen tak si sednout, lehnout a být, nic víc.

Pojď mezi nás!

My pauzu zatím nemáme, tvoříme program, nacvičujeme písně a sháníme sponzory…

Za všechny Eva V. H., koordinátorka týmu setkání

Přátelé,
není na čase si připomenout jaké plody nám Bůh dává? Možná není od věci, si opět uvědomit, že plody, které nám dává Hospodin, nejsou samozřejmostí. Určitě stojí za to se zamyslet nad otázkou, zda svým chováním tu krásnou krajinu neničím už příliš moc....

Neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.                         Mt 11,29b

DEJ FOLLOW!