Letos se uskteční již 11. ročník Setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel a hostitelem bude náboženská obec Praha Vršovice, a to od pátku 27. do neděle 29. září 2019.

Setkáním nás letos bude provázet biblický verš:

"Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi" (List Jakubův 2, 1)

Cílem setkání je prožít příjemný víkend mezi mladými křesťany a křesťankami, duchovně se občerstvit, prožít modlitby a bohoslužbu v novém, poznat kamarády a navázat nové kontakty při neformálním setkávání, ale i poslechnout si zajímavé názory na přednáškách a polemizovat s nimi při diskuzích, zúčastnit se přímého dialogu vzájemně rozdílných lidí.


Přijeď i Ty a poznej mladé křesťany z husitské církve!

Program setkání se bude odehrávat v Husově sboru ve Vršovicích a také v Divadle MANA.

Moskevská ulice č. 34, Praha Vršovice

„Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi" (List Jakubův 2, 1).