Sobotní odpolední workshopy

Křesťanská modlitba v denním životě 

Vyzkoušíme si dvě staletími a generacemi věřících osvědčené modlitby. Tzv. lectio divina vede člověka k rozjímání Božího slova a k jeho hlubšímu pochopení a zvnitřnění. Využijeme k tomu text Žalmu 25.

Vedle toho modlitba Examen pomáhá člověku reflektovat svůj každodenní život, hledat v něm stopy Božího jednání a rozlišovat to podstatné od povrchního.

Poznatky z kurzu duchovního doprovázení i z vlastní modlitební praxe bude předávat Petr Bruna.

Zeširoka o partnerském životě

Diskusní workshop s mladými manželi Fafílkovým bude hlavně:

 - o čekání a hledání toho pravého / té pravé,

- o rozhodování z lásky a ze strachu,

- o rozdílnosti víry partnerů

- a hlavně o tom, na co se zeptáte

Jakub a Bára, průmyslový designér a životní koučka. Táta s mámou s velkým nadšením. Aktivisti v humanizaci českého porodnictví. Snílci a dobrodruzi. Střídavě rodiče, milenci, kolegové i oponenti.

Debata o migraci s Dalimilem Petrilákem 

Dalimil Petrilák patří do brněnského sboru Církve bratrské. 

V uplynulých 12 měsících se opakovaně jako dobrovolník vydal na takzvanou Balkánskou trasu, kde nabízel akutní humanitární pomoc procházejícím uprchlíkům.

Působil také, jako analytik organizace Pomáháme lidem na útěku, známé jako Czech team. 

Přijďte a zeptejte se, koho na balkánské trase potkal, proč pro Czech team pracoval zdarma mnoho hodin několik měsíců, nebo na cokoliv jiného, co vás zajímá. 

Improvizační divadlo 

Táňa Jírová, v současné době řídí nízkoprahový klub Husita v Praze při náboženské obci na Žižkově a zároveň je lektorkou improvizačního divadla. 

Sama toto divadlo hraje a je členkou týmu Škola improvizace, která vyučuje improvizaci širokou veřejnost. Impro je o spolupráci, lásce, k druhým a hlavně k sobě. 

Ringo 

Jedno hřiště, dvě strany, jedna síť, dva týmy, dva ringo kroužky...

Házíme si dvěma ringo kroužky najednou a ani jeden z nich nesmí spadnout na naši půlku. Vyhrává ten tým, který získá více bodů.

Hra plná akce a legrace...Hrou nás provede Františka Klásková a kdyby pršelo, přjdou na řadu deskvé hry.